Mama macht mobil

DARSTELLER:

Heinrich Schöberl Walter Kaiser
Berta Schöberl, seine Frau Martina Issinger
Sigi, beider Sohn Sigi Niederlechner
Opa Schöberl Andreas Oberleiter
Alma Dünnwald Johanna Oberkofler
Otto Dünnwald Hubert Steger
Gerti, beider Tochter Sylvia Gartner
Gila Katrin Oberleiter
Bernd Lauber Georg Oberkofler
Regie Herbert Stolzlechner